Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Ton bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hnh
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phn loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thng bo  •
Bo co  •
Cng văn  •
Văn bản khc  •

Tm Kiếm
Tm kiếm ton văn  •
Theo thuộc tnh  •

Đăng nhập

Kết thc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHP LUẬT


Số/K hiệu3706/ QĐ-UBND
Ngy30/10/2009
Người kL Minh nh
Trch yếuPhn bổ gạo cho huyện Ty Giang khắc phục hậu quả bo lụt v dự phng cứu đi trong ma mưa bo năm 2009
Cơ quan ban hnhUBND tỉnh
Phn loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực Cn

Ton văn nội dung
qd3706.doc39 (Kbytes)