Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu2942/ QĐ-UBND
Ngày29/09/2014
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếu Phê duyệt nội dung Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lâm sản Phú Ninh tại Cụm công nghiệp Chợ Ḷ, xă Tam Thái, huyện Phú Ninh
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd2942.doc63 (Kbytes)