Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3768/ QĐ-UBND
Ngày27/11/2014
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuVề việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 397285, 397286 và số S 397296 cấp ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quảng Nam đă cấp cho Trường Mẫu giáo Hoa Phong Lan, tại xă B́nh Lâm, huyện Hiệp Đức
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3768.doc46 (Kbytes)