Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu416/ TB-UBND
Ngày30/11/2010
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuThỏa thuận địa điểm xây dựng trụ sở làm việc Công an thành phố Hội An tại phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loạiThông báo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
tb416.doc40 (Kbytes)