Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu4236/ QĐ-UBND
Ngày30/11/2016
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuPhân bổ nguồn vốn ứng trước kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương (vốn đối ứng) giai đoạn 2016 - 2020 cho các địa phương, đơn vị để thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngăi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd4236.doc52 (Kbytes)