Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu1497/ QĐ-UBND
Ngày27/04/2017
Người kưTrần Đ́nh tùng
Trích yếuBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương tŕnh số 08-CTr/TU ngày 20/02/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về chủ trương,
giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lư nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd1497.docx37 (Kbytes)