Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu1000/ UBND-KTN
Ngày31/03/2010
Người kưNguyễn Ngọc Truyền
Trích yếuV/v thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 05/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiCông văn
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
cv1000.doc35 (Kbytes)
QD346-QD-TTg phe duyet quy hoạch he thong cang ca, ben ca den 2020.doc520 (Kbytes)