Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu9/ CT-UBND
Ngày28/05/2015
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuTăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ
tài chính – ngân sách nhà nước năm 2015
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiChỉ Thị
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
ct09..doc68 (Kbytes)
Chi thi ve dieu hanh, thuc hien nhiem vu tai chinh ngan sach nha nuoc nam 2015-bieu mau.xls35 (Kbytes)