Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu4876/ QĐ-UBND
Ngày30/12/2005
Người kưLê Minh Ánh
Trích yếuV/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu xây lắp
Công tŕnh: Chợ và khu phố chợ xă Tam Anh; hạng mục: Đường bêtông nội bộ, sân bêtông, nhà chợ hàng ẩm thực, nhà chợ hàng tươi sống, mương thoát nước, nhà để xe, san nền.
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
Dau thau Tam Anh.doc61 (Kbytes)