Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3317/ QĐ-UBND
Ngày30/09/2009
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuPhê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB
Công tŕnh: xây dựng Nhà điều hành Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc và cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (giai đoạn I), địa điểm:
Viêm Trung, xă Điện Ngọc, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3317.doc76 (Kbytes)
pl3317.xls997 (Kbytes)