Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu66/ BC-UBND
Ngày29/05/2009
Người kưLê Phước Thanh
Trích yếuVề việc mua sắm, quản lư và sử dụng tài sản nhà nước của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2007 và năm 2008 .
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiBáo cáo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
bc66.doc78 (Kbytes)
pl66.xls366 (Kbytes)