Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3624/ UBND-KTN
Ngày30/09/2009
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuV/v báo cáo t́nh h́nh thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và nhu cầu kinh phí.
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiCông văn
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
cv3624.doc37 (Kbytes)
pl3624.xls18 (Kbytes)