Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3110/ QĐ-UBND
Ngày31/08/2015
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuPhê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3110.doc57 (Kbytes)