Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu3927/ QĐ-UBND
Ngày30/11/2010
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuPhê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 và ban hành Quy định quản lư xây dựng Trung tâm hành chính và Khu phi thuế quan thuộc Tiểu khu II, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd3927.doc77 (Kbytes)
PL3927.doc132 (Kbytes)