Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu4091/ QĐ-UBND
Ngày27/11/2009
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuPhê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp
Gói thầu: Đường quản lư và công tŕnh trên đường
Công tŕnh: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đầu mối hồ chứa nước An Tây
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd4091.doc55 (Kbytes)