Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu1781/ QĐ-UBND
Ngày29/05/2009
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuVề việc cho Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam thuê đất theo hiện trạng sử dụng tại các xă: Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Thạnh và Tam Hiệp, huyện Núi Thành
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd1781.doc58 (Kbytes)
pl.xls23 (Kbytes)