Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu2933/ QĐ-UBND
Ngày31/08/2009
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuỦy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán thay đổi thiết kế kè đá hộc xây sang kè bê tông cốt thép đoạn từ cọc TC đến cọc 19, gói thầu Đường đê pḥng chống ngập lụt (TK/NCB/3) thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Tam Kỳ
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd2933.doc35 (Kbytes)