Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu54/ 2001/QĐ-UB
Ngày26/10/2001
Người kưVơ Văn Tiên
Trích yếuVề ban hành chương tŕnh hành động thực hiện Nghị quyết 23/2001/NQ-HĐND ngày 28/6/2001 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế vườn,
Kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2002-2006
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQuyết định QPPL
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd54-26102001.doc42 (Kbytes)