Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu4925/ QĐ-UBND
Ngày30/12/2005
Người kưTrần Minh Cả
Trích yếuV/v điều chỉnh kế hoạch vốn Dự án ổn định dân di cư và Xây dựng vùng kinh tế mới năm 2005
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
QD Dieu chinh ke hoach von dinh canh dinh cu nam 2005.doc31 (Kbytes)
Dchinh KH2005 OD DC.xls324 (Kbytes)