Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu148/ NQ-HĐND
Ngày11/12/2014
Người kưNguyễn Ngọc Quang
Trích yếuVề xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2011-2016
Cơ quan ban hànhHĐND tỉnh
Phân loạiCông văn
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
NQ xac nhan ket qua lay phieu tin nhiem 2014.doc51 (Kbytes)