Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu111/ BC-UBND
Ngày17/10/2011
Người kưĐinh Văn Thu
Trích yếuKết quả thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại tỉnh Quảng Nam trong 9 tháng năm 2001
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loại Báo Cáo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
bc111.doc121 (Kbytes)
pl111.xls36 (Kbytes)