Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu4136/ QĐ-UBND
Ngày30/10/2015
Người kưTrần Đ́nh Tùng
Trích yếuBổ sung kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức năm 2015 cho các đơn vị, địa phương (Đợt 2)
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiQĐ của UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
qd4136.docx24 (Kbytes)
pl4136.xls154 (Kbytes)
ATTCKAT1.xls154 (Kbytes)