Văn bản QPPL Quảng Nam
  
Toàn bộ văn bản  •

Cơ quan Ban Hành
HĐND tỉnh  •
UBND tỉnh  •
Chủ tịch UBND tỉnh  •
VP UBND tỉnh  •

Phân loại văn bản
Nghị quyết  •
Quyết định QPPL  •
QĐ của UBND  •
QĐ của CT UBND  •
Chỉ thị  •
Thông báo  •
Báo cáo  •
Công văn  •
Văn bản khác  •

T́m Kiếm
T́m kiếm toàn văn  •
Theo thuộc tính  •

Đăng nhập

Kết thúc
Người Sử Dụng: Anonymous    
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT


Số/Kư hiệu89/ BC-UBND
Ngày29/06/2015
Người kưTrần Đ́nh Tùng
Trích yếuKết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Cơ quan ban hànhUBND tỉnh
Phân loạiBáo cáo
Hiệu lực C̣n

Toàn văn nội dung
bc89.doc70 (Kbytes)
pl89.doc36 (Kbytes)
pl89b.doc35 (Kbytes)
pl89c.doc44 (Kbytes)
pl89d.doc46 (Kbytes)
pl89f.xls72 (Kbytes)
pl89h.doc43 (Kbytes)
plbc89a.doc35 (Kbytes)